Copyright © Alle rechten voorbehouden | Cock Grandia Corporate Governance

Cock Grandia Corporate Governance

 Coaching, training, selectie en assessments


Ieder mens is uniek en verdient het om uniek behandeld te worden”

Linkedin - Cock Grandia Corporate Governance Twitter - Cock Grandia Corporate Governance

Training ‘ken jezelf, ken de ander’

Leer in één dag je eigen gebruiksaanwijzing én die van de ander te ontdekken! Is inclusief persoonlijk assessment!    

Werkzaam binnen diverse branches

U kunt hierbij denken aan:


Rabobanken

Woningcorporaties

Bouwwereld

Veevoeder coöperaties

Gezondheidszorg

Gemeentelijke  instelling

Onderwijs

Accountancy


Cock Grandia Corporate Governance


Bureau Cock Grandia Corporate Governance is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van de Governance. Begeleiding vindt plaats vanuit het besef dat de vele ontwikkelingen op het gebied van de governance niet aan de raad van commissarissen, directie, medewerkers en klanten voorbijgaan. Het gehanteerde uitgangspunt is dat alleen een goede samenwerking en helderheid over rollen en taken, het mogelijk maken goede uitvoering te geven aan het voorgenomen beleid. Adviseren, coachen, trainen en het verzorgen van selecties en assessments vormen daarbij de kern van ons aanbod.

NIEUWS

Lees alle nieuwsberichten

Wat zeggen klanten over ons


“Cock is een professional pur sang. Op een natuurlijke manier geeft hij mensen (bestuurders) inzicht in zijn/haar talenten en aandachtspunten. Tevens weet Cock een groepsdynamiek tussen en met bestuurders tot stand te brengen die mensen enthousiasmeert en tot betere groepsprestaties leidt. Kortom: Elk college van B&W en gemeenteraad kan ik aanraden om -zeker na de recente raadsverkiezingen- een groepsdynamisch proces door Cock Grandia te laten begeleiden!”December 2015

Rabobank 2016 en verder…

De governance-structuur van de Rabobank verandert, maar de coöperatie inclusief de lokale ledenraad blijft!  Inmiddels aan meerdere banken ons vernieuwde ‘handboek ledenraad (2016 proof’) door ons afgeleverd.